درباره ما

تلاش ما ارائه خدماتی، فراتر از انتظار شماست
رویامان با اهدافی نو و آرمان گرایانه پا به عرصه تجارت دیجیتال نهاد تا ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﺗﺠﺮﺑـﻪ و دانش ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ خود، ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎی مشتریان، با بهره گیری از روش‌های کارآمد ، محصولاتی بااصالت، ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و با قیمت منصفانه ارائه دهد. صادقانه تلاش می‌کنیم در این مسیر، استوار و ثابت قدم باقی بمانیم.

تهران اقدسیه بلوار ارتش خ توحید سوم پلاک ۵

۰۲۱۲۲۴۶۰۱۵۶ - ۰۲۱۲۲۴۶۱۰۷۴

رویامان

منشور اخلاقی

ما بعنوان مسئولین و مجریان “فروشگاه اینترنتی رویامان”، با توکل به خالق بی همتای هستی و درجهت تحقق منافع سازمانی و ایجاد رضایتمندی مشتریان که سرمایه های اصلی این مجموعه هستند به رعایت اصول زیر معتقدیم:

توجه به منافع مشترک:

معتقدیم که بی تردید سرنوشت منافع و رضایتمندی شغلی ما، بطور اجتناب ناپذیری با منافع مشتریان و رضایت ایشان گره خورده است.

ادب، سرعت و دقت:

برآنیم تا با رفتاری مودبانه و خدمات رسانی سریع و بدون خطا، آنچه را که شایسته و پاسخ حسن اعتماد شماست ارائه نماییم.

رعایت اصول اخلاقی در تبلیغات:

ما برآنیم تا به دور از دگرگون نمائی در تبلیغات و فریب کاسب کارانه‌، با ارائه خدمات صادقانه فعالیت نماییم.

استماع موثر و پاسخگوئی:

تفکر مشتری مدار و اخلاق محور حاکم بر گروه مدیریتی این فروشگاه ایجاب می‌کند که با استماع پرحوصله و نکته یاب، به سخنان و نظرات مشتریان توجه نموده و بدون ذره‌ای تساهل و بهانه‌جویی، مسئولانه پاسخگوی عملکرد خویش باشد.

رازداری و امانت داری:

تفکر اخلاق مدار حاکم بر گروه مدیریتی این مجموعه، راز داری و امانت داری از اطلاعات مشتریان را وظیفه خود می‌داند.

رفتار در مقابل رقبا:

این مجموعه رقابت را ابزاری برای پیشرفت می‌داند و نه بهانه‌ای برای تخریب. لذا ما هرگز از شیوه تخریب در مقابل رقبای خویش استفاده نخواهیم کرد و قطعا و ضرورتا بر استعداد، دارائی و توانائی خویش متکی خواهیم بود.

 

انتقادات و پیشنهادات